štěrk / kačírek / dolomitický vápenec

Kamenivo

Kačírek

Dolomitský vápenec 4/8 mm 8/16mm, 16/32 mm

dolomitské hrubé kamenivo

pytlovaný dolomitský vápenec 25 kg /pytel