Naše firma se zabývá dodávkami pevných paliv (hnědé uhlí, hnědouhelné brikety, brikety dřevěné bukové a dřevěné pelety ), uhlí a brikety Vám složíme dopravníkovým pásem. Dále prodáváme štěrky, písky, kačírky, dolomitický vápenec s následnou přepravou dodávaného materiálu. Provádíme zemní výkopové práce, pronajímáme kontejnery . Dále se věnujeme výrobě a prodeji hydraulických hadic a příslušenství.  V zimním období zajistíme úklid sněhu sněhovou radlicí.