Naše firma se zabývá dodávkami pevných paliv (hnědé uhlí, hnědouhelné brikety a brikety dřevěné), uhlí a brikety Vám složíme dopravníkovým pásem. Dále prodáváme štěrky, písky, kačírky s následnou přepravou dodávaného materiálu. Provádíme zemní výkopové práce, pronajímáme kontejnery, odvezeme suť a další materiály na skládku. V zimním období zajistíme úklid sněhu sněhovou radlicí.